ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว 24 ลง 5 ก.ค. 61 เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เคารพธงชาติ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ กช., ฝอ.สงป., ฝทง.สงป. ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ ตร. พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบการแต่งเครื่องแบบและทรงผม