ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ