ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 มิ.ย.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิ.ย.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 834 รายการ จึง ขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 62 (บช.น. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.62

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62 (บช.น., สตม. สพฐ. รพ.ตร.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62