ข่าวและกิจกรรม

เคารพธงชาติ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ กช., ฝอ.สงป., ฝทง.สงป. ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ ตร. พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบการแต่งเครื่องแบบและทรงผม
Default post thumbnail

หนังสือ สงป.ที่ 0010.32/611 ลง 8 พ.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือ สงป.ที่ 0010.32/611 ลง 8 พ.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560