ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Default post thumbnail

แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ได้กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62 (สพฐ.ตร, บช.น., สตม.,และ รพ.ตร.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 เม.ย.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2562 (บช.ก, บช.ตชด, ภาค1-4)

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน เม.ย. 62 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภาค1-4) พบว่ามีรายการคาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 10
Default post thumbnail

การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 62

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.62 (สพฐ.ตร., บช.น. สตม., รพ.ตร.) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน