กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

วันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป. ,พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป., พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. และคุณต่อพงศ์

ประชุมหารือร่วมกับกองการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.

วันที่ 26 ม.ค.66 (เวลา 10.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. ประชุมหารือร่วมกับกองการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

ประชุมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน) และการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่19 ต.ค.65 (เวลา 13.30 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช.พร้อม รอง ผบก.กช. , ผกก. และ รอง ผกก.ทุกฝ่ายในสังกัดกองบัญชี ประชุมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ

งานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี

วันที่ 7 ต.ค.65 (เวลา 09.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมคณะ เป็นผู้แทน สงป. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

วันที่ 10 ต.ค.65 (เวลา 10.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองบัญชี ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นแนวทาง

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “สงป. รวมใจบริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป., พ.ต.อ.หญิง สุพรรณี โปตระนันทน์ รอง ผบก.กช. เป็นผู้แทน ผบก