พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจกองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี รอง ผบช.สงป. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจ กช.

ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จาก คุณนรินทร์ จารุจำรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจภาครัฐ 2 ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ กช. ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในเรื่องของสวัสดิการและขวัญกำลังใจกำลังพล

การพิจารณาจัดสรรทุนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 9 ทุน

2.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ทุน

3.ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน