ข่าวและกิจกรรม

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก. รรท. ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก

ประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี ร่วมประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM) ประจำปีงบประมาณ 2566

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตำรวจ กช

การประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมรับรายงานตัว และให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ในสังกัดกองบัญชี

วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี ร่วมประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมรับรายงานตัว

การประชุมหารือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ รร.นรต.

วันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์ รอง ผบก.กช. และ ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พรสุภา ชิตเจริญธรรม ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายบัญชี 2