รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 16 ก.ย.62) 0010.34/1367
รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ส.ค.62) 0010.34/1228
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 18 ก.ค.62) 0010.34/1093
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.62) 0010.34/934
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ค.62) 0010.34/775
รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น.0010.34/620
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น. 0010.34/449
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 0010.34.273
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 น. 0010.34.031 ลงวันที่ 7 ม.ค.62
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 0010.34/1769
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561