รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น.0010.34/620
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น. 0010.34/449
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 0010.34.273
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 น. 0010.34.031 ลงวันที่ 7 ม.ค.62
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 0010.34/1769
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 0010.34/1533
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 0010.34/1358
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 0010.34/1211
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
การตรวจสอบงบทดลอง เดือน
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4
หนังสือ กช.ที่ 0010.32/931 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.61 0010.32/931
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561