ประชุมหารือแนวทางการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับตามเกณฑ์คงค้าง

ลงวันที่

วันที่ 10 ก.พ.65) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วิชัย  ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. พร้อม รอง ผบก.กช.(2) ,รอง ผบก.กช. (3) และข้าราชการตำรวจกองบัญชีฝ่าย 1,2 และ 3 ประชุมหารือแนวทางการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ ตามเกณฑ์คงค้าง ณ ห้องประชุมกองบัญชี