ประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566

ลงวันที่

วันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี ร่วมประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน และมอบใบเกียรติบัตรโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ให้แก่ข้าราชการตำรวจกองบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น 2 นาย และมอบรางวัลกิจกรรม 7 ส ณ ห้องประชุม กช. อาคาร 5 ชั้น 5 ตร.