ประชุมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน) และการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

วันที่19 ต.ค.65 (เวลา 13.30 น.)

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช.พร้อม รอง ผบก.กช. , ผกก. และ รอง ผกก.ทุกฝ่ายในสังกัดกองบัญชี ประชุมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน) และการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ณ ห้องประชุมกองบัญชี