กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของ สงป. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลงวันที่

เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงกองบัญชี พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป. เป็นประธานในพิธี

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยังศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถวายเครื่องสังฆทาน ฟังบรรยายธรรม และร่วมกันพัฒนาศาสนสถานและบริเวณโดยรอบวัดปทุมฯ