การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

ลงวันที่

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก. รรท. ผบช.สงป. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมข้าราชการตำรวจกองบัญชี เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.