การประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมรับรายงานตัว และให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ในสังกัดกองบัญชี

ลงวันที่

วันที่ 15 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี ร่วมประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 2/2566 พร้อมรับรายงานตัว และให้โอวาทกับ ข้าราชการตำรวจบรรจุใหม่ระดับชั้นประทวนในสังกัดกองบัญชี จำนวน 6 นาย ณ ห้องประชุม กช. อาคาร 5 ชั้น 5 ตร.