กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/3253
ลงวันที่

กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล