การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64

เลขที่หนังสือ
กช. 0010.33/1059
ลงวันที่

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.64 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ภ.5., ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศปก.ตร.สน.)