การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., ภ.5-ภ.9, ศปก.ตร.สน.)