การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (บช.ส.,รร.นรต.,บช.ศ.,บ.ตร.,บก.ยธ., ภ.5-ภ.9)