การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4)