การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค..66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น. และ บช.สอท.)