การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.66 (บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.)