การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.33/1669
ลงวันที่

ผบช.ปส.,ผบช.ส.,ผบช.รร.นรต.,ผบช.ภ.5,ผบช.ภ.8,ผบก.บ.ตร.,ผบก.วตร.,ผบก.ภ.จว.ลำพูน,ผบก.ภ.จว.ลำปาง,ผบก.ภ.จว.เชียงราย,ผบก.สส.ภ.5,ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร,ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์,ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี,ผบก.ภ.จว.ระนอง,ผบก.ภ.จว.ชุมพร,ผบก.ศฝร.ภ.8,ผบก.สส.ภ.8,ผบก.ภ.จว.สงขลา,ผบก.ภ.จว.สตูล,ผบก.ภ.จว.ตรัง,ผบก.ภ.จว.พัทลุง,ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,ผบก.ภ.จว.ยะลา และ ผบก.สส.จชต.