กำชับแนวทางการปฏิบัติ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565