การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น. และ บก.สพ.