การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.)