การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ศยก., ยธ., ภ.5-ภ.9)