การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.)