การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท.,บช.สอท. และ บช.สกบ.)