• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

บัญชี 3

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).
แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
Monday, February 11, 2013 - 11:17
โอนขายบิลผ่าน webonline
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 21:50
หนังสือคู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลฯ
Tuesday, December 13, 2011 - 21:36
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารฯ
Tuesday, December 13, 2011 - 21:36
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธ นาคารปฏิเสธการโอนเงินฯ
Tuesday, December 13, 2011 - 21:35
การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key
Tuesday, December 13, 2011 - 21:34
แนวปฏิบัติในการล้างลูกหนี้เงินยืมฯ
Tuesday, December 13, 2011 - 21:32
วิธีเรียกรายงานเบิกจ่ายในwebonline
Tuesday, December 13, 2011 - 21:30
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบ ิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
Tuesday, December 13, 2011 - 21:29
วิธีการบันทึกรายการบัญชีนำ เงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค
Tuesday, December 13, 2011 - 21:27

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th