• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

บัญชี 2

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์:
Friday, March 9, 2012 - 14:42
หนังสือ ตร. ที่ 0010.331/ว 20 ลง 16 ก.พ.2555 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS
ดาวน์โหลดไฟล์:
Friday, March 9, 2012 - 14:30
คู่มือสินทรัพย์ให้หน่วย
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 21:18
ภาคผนวก2 (รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในระบบสินทรัพย์ถาวร)
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 19:57
สารบรรณ
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 19:54
คำนำ
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 19:53
แบบฟอร์มการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ดาวน์โหลดไฟล์:
Tuesday, December 13, 2011 - 19:51

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th