• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ รรท.ผบก.กช. พร้อมคณะทำงานดำเนินการโครงการระบบคลังข้อมูลและกำกับดูแลเว็บไซด์ กช. ร่วมกันประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ และแต่งตั้งคณะทำงานใหม่

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th