• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันที่ 6 ต.ค.59 เวลา 16.40 น. พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช.สงป. ตรวจเยี่ยม และประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับข้าราชการกองบัญชี

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th