• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

วันที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.อนุรักษ์ นาคพนม รอง ผบก.รฟ. รรท.ผบก.กช. และ พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล ผบก.กช.รรท.ผบก.ตส.2 ทำพิธีส่ง-มอบหน้าที่ของกองบัญชี และแสดงความยินดีในโอกาสที่ พ.ต.อ.อนุรักษ์ นาคพนม เข้ารับตำแหน่ง ผบก.กช

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th