ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย. 61