การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2562 (บช.ก, บช.ตชด, ภาค1-4)

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน เม.ย. 62 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภาค1-4) พบว่ามีรายการคาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 10 พ.ค. 62