• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5868 ลง 31 ต.ค. 60

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5868 ลง 31 ต.ค. 60 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5833 ลง 27 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. กรณีการสรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทะิภาพการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ตร. ประเภทค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์)

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5867 ลง 31 ต.ค. 60

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5867 ลง 31 ต.ค. 60 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5833 ลง 27 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการบริหารจัดการของ ตร. (กรณีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย.60

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย.60

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)

ข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) เดือน ก.ย.60

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/1633 ลง 4 ต.ค.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 10 ต.ค.2560)

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4547 ลง 5 ต.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4547 ลง 5 ต.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th