• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (18.10.2011)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (18.10.2011) คลิก Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ตร.

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ตร. คลิกที่ Read more เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผล (Update 30/09/54 14.10น.)

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตาม ตัวชีวัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายงาน (Update 30/09/54 11.20น.)

ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (Update12ก.ย.2554/11.50น.)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

กรุณาดาวโหลดไฟล์

ด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Update08.09.2011/11.30น.)

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554

กรุณาดาวโหลดไฟล์

ด่วนที่สุด ชะลอการบันทึกรายการ (Update05.09.2011/11.00น.)

ชะลอการบันทึกรายการขอเบิกผ่าน GFMIS Webonline ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.2554เป็นต้นไป

กรุณาดาวโหลดไฟล์

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง (Update18.08.2011/09.30น.)

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

กรุณาดาวโหลดไฟล์

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th