• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ด่วนที่สุด!!แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แจ้งการเปิดตรวจสอบบัญชี โดย สตง.

แจ้งการเปิดตรวจสอบบัญชี โดย สตง. ได้แจ้งกำหนดการที่จะเข้าทำการตรวจสอบงบการเงิน

ของ ตร.และหน่วยงานในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานการเงินรวมภาครัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 257 ลง 12 ต.ค.2555

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ตามไฟล์ที่แนบ

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual)

การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(Manual) ให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานผู้เบิกที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลงบทดลอง จำนวน 37 หน่วย ตามไฟล์แนบ 

หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS


สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ของหน่วยงานในสังกัด ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน ของหน่วยงานในสังกัด ตร.(ตามไฟล์แนบ)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตร. ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบGFMIS

แจ้งหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cgd.th หรือ www.accountancy-police.go.th  

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th