• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/2250 ลง 28 พ.ค.56 , แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/2250 ลง 28 พ.ค.56 , แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน

หมายเหตุ หากหน่วยงานไม่มีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีงบประมาณก่อน ขอให้แจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ส่ง กช.สงป. ภายใน 20 ก.ค. 2556

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/2144 ลง 20 พ.ค.56 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร.

แนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ 0010.323/1991 ลง 10 เม.ย.2556 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การตรวจสอบของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.323/1970 ลง 9 เม.ย.2556


การตรวจสอบของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

แนวทางปฏิบัติระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

แนวทางปฏิบัติระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th