• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/accountanc/domains/accountancy-police.go.th/public_html/main/includes/menu.inc).

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561

หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61

หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61 เรื่อง ขอรายละเอียดของบัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 5101030101 และรหัสบัญชี 5101040202) เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 28 ก.พ. 61

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 28 ก.พ. 61

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/321 ลง 6 มี.ค.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 14 มี.ค.2561)
 

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 มี.ค.2561

Pages

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th