ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62 (บช.น., สตม. สพฐ. รพ.ตร.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62

Default post thumbnail

แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ

Default post thumbnail

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Default post thumbnail

แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ได้กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62 (สพฐ.ตร, บช.น., สตม.,และ รพ.ตร.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 เม.ย.62