ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พ.ย.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 165 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 (บช.ทท., บช.น., สตม., สพฐ., รพ.ตร.) ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ภูกต้องภายในวันที่ 11 ธ.ค. 62
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62

Default post thumbnail

ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่ง สงป.(กช.) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 62
Default post thumbnail

ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดส่งข้อมูลให้ สงป.(กช.) ภายในวันที่
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ต.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 99 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว