การตรวจสอบงบทดลองเดือน ธ.ค.61 (รพ.ตร.,สพฐ.ตร.,สตม. และ บช.น.)