การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

เลขที่หนังสือ
0010.34/630
ลงวันที่

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน เม.ย.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 เม.ย.62