การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62

เลขที่หนังสือ
0010.32/451
ลงวันที่

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62 (รพ.ตร. สพฐ.ตร. สตม. บช.น.) ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 10 มี.ค.62